EXPERT

Experti është një aplikacion i integruar për menaxhim financiar i ndërtuar në veçanti për të përmbushur nevojat financiare dhe materiale të kompanive dhe i dizajnuar për të optimizuar kontrollin financiar dhe përgjegjësitë. Ky aplikacion përmban të gjitha zgjithjet e nevojshme për të pasur një komoditet dhe fleksibilitet në menaxhimin e një kompanie.

ECDL Trainings

Çka është ECDL?

European Computer Driving Licence (ECDL) është kualifikim i pranuar ndëkombtarishtë, i cili u mundëson individëve të vërtetojnë diturinë e tyre në aftësitë dhe njohuritë kompjuterike. ECDL pranohet si standard prej më shumë se 148 shteteve.

Lajmet

Ftesë e hapur

LTI ‘EXPIK’ – Laboratori i Teknologjisë Informative, si kompani për zhvillimin e programeve (aplikacioneve) softuerike dhe qendër e akredituar për ofrimin e trajnimeve në fushën e teknologjisë informative fton të gjithë expertët, profesionistët, trajnerët e certifikuar që dinë dhe kanë cka të ofrojnë të na kontaktojnë në mënyrë që së bashku të zhvillojmë një qendër profesionale e cila do të jet pikëtakim për secilin të interesuar për zgjerimin e njohurive në fushën e teknologjisë informative.

Ne jemi të sigurt se kemi cka të ju ofrojmë dhe cka të na ofroni.

Fushat e interesit :

* ECDL trajnues të certifikuar
* SQL profesionist të certifikuar
* PhP , ASP .net profesionist të certifikuar
* Cisco trajnues të certifikuar
* Web Design profesionist të certifikuar
* Graphic Design profesionist të certifikuar
* Adobe trajnues të certifikuar

Interesin e juaj shfaqeni përmes postës elektronike në adresën promotion@expik.com